اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۷۲۵۸۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۶۱۹۷۷۱۴ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
لاله زار جنوبی - پاساژ بوشهری - طبقه دوم پلاک 16

سیم و کابل کات کابل نصیری

تلفن

  • ۳۳۹۷۲۵۸۹ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   • ۹۱۲۶۱۹۷۷۱۴ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   لاله زار جنوبی - پاساژ بوشهری - طبقه دوم پلاک 16

  خروجی اخبار


  لینک های مرتبط